Fågelfors Samhällsförening
Antal besökare sedan 060908
Totalt:
Denna månad:
Kort historia om FågelforsFågelfors är en gammal utmarksområde för bönderna i byarna Lilla Klo och Stora Klo utanför Grönskåra och här hade de sommarbete för sina djur för flera hundra år sedan. På 1600-talet började man skapa brukshistoria när järnbruk anlades i Nötåns vattensystem. Järnbruksdriften höll man på med till senare hälften av 1800-talet då man övergick till träindustri. Man började med snickeritillverkning för att sedan börja producera fabrikstillverkade småhus.

Fågelfors - Nötån
Nötån bakom Huskomponents kontor


Fogelfors-Hus blev ett välkänt namn över stora delar av Sverige och man exporterade även en hel del till t ex England och Tyskland. Epoken Ekströmer varade ca 100 år i Fågelfors och bland de äldre är det många som kommer ihåg brukspatron Thorsten Ekströmer som hade tagit över efter sin far och utvecklade industrin med framgång. På den tiden fanns en stor herrgård med personal där brukspatron kunde leva ett herrgårdsliv som anstod en brukspatron.

Sonen Melker Ektrömer förde familjetraditionen vidare när han tog över och fortsatte utvecklingen. Men i början av 1970-talet såldes Fogelfors- Hus till ett investmentbolag och familjeföretagets saga var all. Småhusmarknaden minskade i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet och 1984 gick Fogelfors-Hus i konkurs och detta var ett hårt slag för samhället. Men Fågelforsborna är av segt virke och efter konkursen uppstod ett antal nya företag som förde brukstraditionen vidare. Det startades en mekanisk verkstad, ett företag med hyvleri och sågverkproduktion, en dörrfabrik och ett företag med hus- och komponenttillverkning.

Copyright © 2006–2023 Fågelfors Samhällsförening - All rights reserved - www.Fagelfors.se