Fågelfors Samhällsförening
Antal besökare sedan 060908
Totalt:
Denna månad:
Ny bro till Övrasjöns badplatsNär stormen Per drog fram över Fågelfors 14/1 2007 tog den med nedfallna träd och även träbron till Övrasjöns badplats över Nötån i skogen som vi i Fågelfors kallar Mon.

Bron blev totalförstörd, antagligen genom att en stora vågor från Övrasjön drog in i Nötåns utlopp och lyfte bron från sitt underlag.

Fågelfors Samhällsförening har sökt hjälp hos Högsby Kommun men fått nej p g a att det är ingen allmän väg genom skogen. Samhällsföreningen tyckte att det inte är trafiksäkert att låta barnen cykla eller gå stora vägen runt sjön för att komma till badplatsen.

Samhällsföreningen har genom förhandlingar med markägarna Fågelfors Hyvleri AB och Södra lyckats få allt material till en ny bro. Högsby Kommuns personal vid Tegelbruket kunde inte hjälpa till med arbetskraft förrän till hösten så en arbetsgrupp bestående av Jan Broqvist, Leif Danielsson, Olov Ryner, Lennart Enarsson, Sture Gustafsson, Håkan Person och Owe Klingeroth åtog sig att bygga en ny bro.

Fredagen den 15/6 var det klart att inviga den nya bron. Den är byggd i impregnerat virke och fäst med plåtband i balkar under bron så nu kan inga vågor lyfta av bron från sina fästen

Ny bro till Övrasjöns badplats - Fågelfors 2007
Den raserade bron över Nötån vid Veklevad.

Ny bro till Övrasjöns badplats - Fågelfors 2007
Jan Broqvist och Leif Danielsson bygger ny bro

Ny bro till Övrasjöns badplats - Fågelfors 2007
Den nya bron över Nötån till Övrasjöns Badplats.

Ny bro till Övrasjöns badplats - Fågelfors 2007


Ny bro till Övrasjöns badplats - Fågelfors 2007
Jan Broqvist inviger den nya bron med bandklippning. På bilden fr v Lennart Enarsson, Leif Danielsson, Owe Klingeroth och Håkan Persson

Ny bro till Övrasjöns badplats - Fågelfors 2007
Denna stora ek fälldes också av stormen Per alldeles intill bron.

Ny bro till Övrasjöns badplats - Fågelfors 2007
Det måste ha varit otroligt hårda vindar vid Övrasjön.

(Text och foto: Stefan Lundell)

Copyright © 2006–2023 Fågelfors Samhällsförening - All rights reserved - www.Fagelfors.se