Fågelfors Samhällsförening
Antal besökare sedan 060908
Totalt:
Denna månad:
Biblioteketbiblioteket i Fågelfors

Fågelfors samhällsförening driver sedan hösten 2005 biblioteket i Fågelfors. Efter nedläggning av filialbiblioteket av Högsby Kommun startade samhällsföreningen en sektion med frivilliga som driver biblioteket. Biblioteket har flyttat till nya lokaler i skolans källare och har öppet en kväll i veckan. Vi arbetar med att försöka förnya sortimentet av böcker. Vi köper in en del nya böcker och får en del nya böcker. Vi har en egen avdelning med barnböcker.

biblioteket i Fågelfors
Barnavdelningen

Öppettider: Torsdagar kl 17.00 -19.00 under skolåret

Under skolans sommarlov och helgdagar är det stängt.
Kontakt sektionsordförande Eeva Lindén 0491-510 51

biblioteket i Fågelfors

Sektionens medlemmar sköter verksamheten ideelt.

Copyright © 2006–2023 Fågelfors Samhällsförening - All rights reserved - www.Fagelfors.se