Fågelfors Samhällsförening
Antal besökare sedan 060908
Totalt:
Denna månad:
Grannsamverkan i FågelforsFågelfors Samhällsförening driver sedan våren 2002 projektet grannsamverkan. Grannsamverkan innebär att man skall arbeta för en trygghetsskapande och brottsförebyggande miljö. Fågelfors samhälle är indelat i 12 områden med kontaktpersoner. Det är sammanlagt 26 personer som är med i denna organisation. Av samhällets hushåll är 92% med i projektet. Fågelfors är certifierat av Länsförsäkringar och Polisen och får därmed sätta upp skyltar om grannsamverkan. Kontaktpersonerna har kontinuerligt möten och man har olika teman om säkerhet och brottsförebyggande i hemmet.

skyltar om grannsamverkan
skyltar om grannsamverkan finns runt om i samhället

Dessa krav ställs när man är med i Grannsamverkan:

- se över stöldskyddet och förvara stöldbegärlig egendom på ett säkert sätt
- märka stöldbegärlig egendom och upprätta en inventarieförteckning
- meddela kontaktombud när man är bortrest mer än en vecka
- rapportera misstänkta händelser och beteenden till kontaktperson / polisen.

Vill du vara med i grannsamverkan och bland annat upprätta en inventarieförteckning över dina saker, kontakta då ansvarig för grannsamverkan.

Frågor om Grannsamverkan så kontaktas ansvariga
Leif Danielsson 0491-51451
Matts Gustavsson 0491-51395
Henning Lessmar 0491-51029


Förteckning över områden och kontaktpersoner

Område nr. Ansvarig Område hushåll
1 Robert Johansson
Mikael Fransson
Allan Mellstrand
Jan Rudberg
Bruksgatan 1-58, Kolstigen, Movägen, Genvägen. 44
2 Lars-Erik Hellgren
Roger Pettersson
Sohlbert Johansson
Stig Karlsson
Parkvägen, Björkstigen, Furustigen, Enstigen, Granstigen, Lindvägen, Hagliden. 50
3 Clas-Göran Alexandersson
Jan Broqvist
Gärdesvägen, Kyrkogatan, Mostigen. 33
4 Nedzed Talovic
Berndt Nilsson
Kyrkogatan Movägen Rosenvägen Nygatan. 23
5 Sture Gustavsson
Birger Gustavsson
Sjövägen, Floravägen, Vallmovägen. 23
6 Bror Front Havrevägen, Kornvägen 11
7 Kenneth Jonsson
Hans Nilsson
Vetevägen, Rågvägen. 14
8 Leif Danielsson
Matts Gustavsson
Rune Johansson
Lilla Klobo. 30
9 Erik Pettersson Klobovägen 1-12, Skolområdet. 24
10 Katarina Johansson
Gunder Sandin
Åforsvägen, Ekvägen. 8
11 Inger Heinrich Bruksgatan 60 och högre,Ådalsvägen, Hyltastigen, Klevestigen. 11
12 Håkan Roos Nygatan 40-60. 4


Copyright © 2006–2023 Fågelfors Samhällsförening - All rights reserved - www.Fagelfors.se