Fågelfors Samhällsförening
Antal besökare sedan 060908
Totalt:
Denna månad:
Samhällsföreningens styrelseFunktion Namn Adress Hemtelefon/Mobilnr E-post
Ordförande Olov Ryner Movägen 23 0491-51100, 070-6641520
Vice ordförande Christian Karlsson Bäckstigen 4 0491-51000, 070-5449933
Kassör Ann-Catrin Fransson Enestigen 1 0491-51387, 070-5937287
Sekreterare Mari Hansson Kyrkogatan 43 070-5188262
Ledamot Birgitta Ryner Movägen 23 0491-51100, 070-2479146
Ledamot Mattias Zingmark Rosenvägen 2 0491-51301, 070-2280352
Ledamot Inger Heinrichs Ådalsvägen 1 0491-51218, 076-3566122
Ledamot Ann-Catrin Fransson Enestigen 1 0491-51387, 070-5937287
Hedersledamot Barbro Karlsson Sjövägen 4 0491-51038, 070-3153223
Ledamot Sven Mörstam Lixhult 204 0491-51563, 076-8432034
Suppleant Anita Svendsby Sjövägen 0491-51416, 070-2598477
Suppleant Robert Johansson Kolstigen 16 0491-51361, 073-0766468
Vaktmästare Stureplan Lennart Enarsson Furustigen 3 0491-51182, 070-2598478


Uppdaterad 2016-01-29

Copyright © 2006–2023 Fågelfors Samhällsförening - All rights reserved - www.Fagelfors.se