Fågelfors Samhällsförening
Antal besökare sedan 060908
Totalt:
Denna månad:
UgglemoskolanUgglemoskolan i Fågelfors ligger strax intill skogen men ändå mitt i byn. I skolan finns klasserna 0-6 och i skolans lokaler finns också fritids och förskola. Närheten mellan de olika enheterna gör att man kan utnyttja varandras resurser. Det medför att man har ett mycket fint samarbete i skolans olika nivåer. I skolans källare finns samhällets bibliotek som drivs av samhällsföreningen med utlåning av barnböcker.

Skolplanen är stor med två fotbollsplaner, gung- och klätterställningar samt asfaltsplaner. Förskolan har inhägnad gård som är anpassad för de mindre barnen med bl.a. Lekstuga, sandlådor, klätterträd och en asfalterad cykelväg att träna cykling på.

I direkt anslutning till skolgården ligger skogen. Skolan äger själva en bit av skogen som ligger närmast och används bl.a. till naturkunskap. Elljusspår och landisbana finns ca 100 m bort från skolan. Landisbanan spolas av föräldraföreningen så snart lämpligt väder infinner sig. Vid landisbanan finns en grillplats som används flitigt och där börjar gångväg genom skogen ner till Övrasjöns badplats ca 1 km bort.

Fågelfors - Ugglemoskolan - 1
Ugglemoskolan
Fågelfors - Ugglemoskolan - 2
Skolgården
Fågelfors - Ugglemoskolan - 3
Ugglemoskolan är handikappanpassad
Fågelfors - Ugglemoskolan - 4
Skolans gymnastikhall
Fågelfors - Ugglemoskolan - 5
Ugglemoskolans gamla del
Fågelfors - Ugglemoskolan - 6
Ugglemoskolans gamla del


Copyright © 2006–2023 Fågelfors Samhällsförening - All rights reserved - www.Fagelfors.se