Fågelfors Samhällsförening
Antal besökare sedan 060908
Totalt:
Denna månad:
KarnevalstågssegerFågelfors segrade för andra året i rad vid Högsbydagen den 16/6 och dess karnevalståg. Det var en bred insats från föreningar som Fågelfors Folkets Park, Föräldraföreningen och Fågelfors samhällsförening som gjorde segern möjlig. Inslagen var väldigt bra utarbetade med mycket tanke bakom.

Fågelfors Folkets Park inslag var marknadsföring av parken som huvudtema.

Karnevalstågsseger 2007


Karnevalstågsseger 2007
Fågelfors samhällsförenings inslag anspelade på den bro som förstördes av stormen Per och de diskussioner som förts med Högsby kommuns tekniska chef.

Karnevalstågsseger 2007


Karnevalstågsseger 2007


Karnevalstågsseger 2007
Fågelfors föräldraförenings inslag anspelade på att det behövs fler barn i skolan.

Karnevalstågsseger 2007


(Text: Stefan Lundell. Foto: Stefan Lundell och Benita Persson)

Copyright © 2006–2024 Fågelfors Samhällsförening - All rights reserved - www.Fagelfors.se