Fågelfors Samhällsförening
Antal besökare sedan 060908
Totalt:
Denna månad:
Allmänt möte med Fågelfors Samhällsförening torsdag 23/10 2008Fågelfors Samhällsförening hade på torsdagen den 23 oktober ett allmänt möte i PRO-gården med ett 50 tal besökare.

Julmarknad i Fågelfors 30/11 2008

Svensk Kärnbränslehantering hade en information om vad slutförvar av kärnbränsle innebär. Informationen från SKB hölls av Eva Häll och Simon Roth som jobbar med SKB:s informationstjänst. Mötet fick information om hur ett slutförvar skall fungera i Oskarshamns kommun om man nu bestämmer sig för att placera det där.

Mötet erbjöds en resa med studiebesök och lite lättare mat till SKB och ClAB (centrallagret för använt kärnavfall). Mötet beslutade att tacka ja till detta erbjudande och föreningen har nu fått inbjudan till en resa den 31/1 2009. mer information kommer senare.

Julmarknad i Fågelfors 30/11 2008

Högsby Sparbank

Som andra punkt på mötet var en information från Högsby Sparbanks nya vd Per-Gunnar Sandberg. Han informerade om banken i ett lokalt perspektiv och även den finansiella karusellen som just nu pågår. Högsby Sparbank står på stadiga ben och deras verksamhet är stabil med väldigt lite kreditförluster. Per-Gunnar informerade om att banken har ungefär 8000 kunder med en befolkning på ca 6000 i Högsby kommun

Julmarknad i Fågelfors 30/11 2008

Fågelfors Samhällsförening informerade om sin verksamhet. Man har inte lyckats få fram en ny ordförande och till årsmötet måste detta problem lösas annars kan inte verksamheten fortsätta.

Ansvariga för grannsamverkan har också hoppat av och för att uppfylla villkoren för grannsamverkan skall det finnas ansvariga. Detta har nu lösts och nya ansvariga kommer inom kort att presenteras.

Till styrelsesuppleant för tiden fram till årsmötet valdes Åke Karlsson.

Musikunderhållming och fika

Lennart Pettersson från Ruda bjöd på dragspelsunderhållning och som avslutning på underhållningen sjöngs några allsånger. Högsby Sparbank bjöd alla mötesdeltagare på en välsmakande fika.

(Text och foto Stefan Lundell)

Copyright © 2006–2024 Fågelfors Samhällsförening - All rights reserved - www.Fagelfors.se