Fågelfors Samhällsförening
Antal besökare sedan 060908
Totalt:
Denna månad:
Studiebesök hos CLAB och Äspö laboratorietFågelfors samhällsförening gjorde den 31/1 2009 en bussresa till Simpevarpshalvön för att besöka CLAB och tunneln på Äspö. SKB (Svensk Kärnbränslehantering) gjorde en föreläsning på ett allmänt möte som föreningen arrangerade 23/10 2008. Vid detta tillfälle inbjöds föreningen att besöka SKB och CLAB helt kostnadsfritt. Vi fick gratis buss, mat och fika så ett sådant tillfälle kan man inte missa. Ett 25 medlemmar i samhällsföreningen var med på resan.

tudiebesök hos CLAB och Äspö laboratoriet
Medlemmarna väntar vid bussen för att komma iväg.

Bussresan inleddes med ett besök på CLAB där vi studerade soptippen av högradioaktivt avfall i Sverige.

tudiebesök hos CLAB och Äspö laboratoriet
Det var nog första gången som medlemmarna i Fågelfors samhällsförening blivit så noggrant kontrollerade. Här är kö till en av många kontroller.

tudiebesök hos CLAB och Äspö laboratoriet
Före avfärden ner till 450 m i underjorden var det västar på för att lätt synas.

tudiebesök hos CLAB och Äspö laboratoriet
Här demonstreras en kopparkapsel som är tänkt att användas vid et slutförbar av radioaktivt material i 100 000 år.

tudiebesök hos CLAB och Äspö laboratoriet
Världens enda maskin för att placera kopparkapslar på plats studerades.

Efter en fika vände bussen åter hemåt efter en mycket intressant dag på SKB och CLAB.

(Text och foto Stefan Lundell)

Copyright © 2006–2024 Fågelfors Samhällsförening - All rights reserved - www.Fagelfors.se