Fågelfors Samhällsförening
Antal besökare sedan 060908
Totalt:
Denna månad:
Årsmöte Fågelfors Samhällsförening 2009-03-05Torsdagskvällen den 5/3 hölls årsmöte med Fågelfors samhällsförening i PRO-gården med ett 60 tal besökare. Föreningen har under ett år varit utan ordförande vilket varit ett problem i verksamheten. Inför mötet hade flygblad med information skickats ut och endast en person som var intresserad att arbeta med styrelsearbete hade hört av sig. Problemet med att hitta en ny ordförande efter Jan Broqvist som slutade vid förra mötet var en orosmoment inför kvällen.

Men valberedningens ordförande tog ordet till sig och ville att punkten val av ordförande skulle flyttas innan fikat vilket mötet gjorde. Birgitta Ryner släppte då bomben och meddelade att valberedningen hade en ny ordförande eftersom Lars-Erik Lindén hört av sig och meddelat att han kan tänka sig att anta utmaningen. Han valdes enhälligt.

Årsmöte Fågelfors Samhällsförening 2009
Jan Broqvist som avgick vid förra årsmötet överlämnar ordförandeklubban till Lars-Erik Lindén

Virserums Samhällsförenings ordförande Per-Olof Paulsson informerade om deras verksamhet som lett till att de utsågs till länets utvecklingsgrupp 2007. Problemen med att få folk att engagera sig är helt olika mellan Fågelfors och Virserum. I Virserum är det en styrelse med nästan bara yngre och i Fågelfors är det svårare att engagera de yngre utan det blir äldre personer som åtar sig uppdragen. Man har lyckats med många olika verksamheter och det gavs olika tips hur man skall gå till väga i t ex skolfrågan. Han lovade att hjälpa till om Fågelfors behöver tips. Mötet informerades om att det kommer att bli fler seniorboende i lägenheterna vid kyrkan och att upprop för att rädda skolan kommer att göras.

Årsmöte Fågelfors Samhällsförening 2009
Anders "Tilda" Hermansson

Ont i skrattmusklerna

För underhållning stod Anders "Tilda" Hermansson från Växjötrakten som verkligen fick besökarna att skratta med sin buskis och bondkomik. En del skrattade så att de hade ont i magen och Tilda var verkligen uppskattad.

Årsmöte Fågelfors Samhällsförening 2009
Nya ordföranden Lars-Erik Lindén och avgående vice ordförande Sture Gustafsson.

Avtackning

Efter att ha varit med sedan starten av samhällsföreningen 1995 hade Sture Gustafsson avböjt omval. Han blir historisk genom att bli den första person i Fågelfors som får en plats eller gata uppkallad efter sig. Som tack för alla hans insatser inom föreningsliv i Fågelfors har det bestämts att platsen som kallas centrumplan skall döpas om till Stureplan.

Årsmöte Fågelfors Samhällsförening 2009
Henning Lessmar avtackades för sitt arbete inom styrelsen av Lars-Erik Lindén

(Text och foto Stefan Lundell)

Copyright © 2006–2024 Fågelfors Samhällsförening - All rights reserved - www.Fagelfors.se