Fågelfors Samhällsförening
Antal besökare sedan 060908
Totalt:
Denna månad:
Byvandring 2009-05-17Fågelfors Hembygdsförening genomförde på söndagen 17/5 en historisk byvandring i delar av Fågelfors. Hembygdsföreningen under ledning av ordförande Ronny Niesel hade inbjudit alla intresserade till Klobo Hörn. Detta var tidigare samhällets centralpunkt med bank, 2 affärer, bensinmack, verkstad och busshållplats. Ett 35 tal personer deltog i en intressant tidsresa med inriktning på olika former av verksamheter.

nuvarande Q8 macken som tidigare varit Hydromack och innan dess en Caltex mack

Här är man vid nuvarande Q8 macken som tidigare varit Hydromack och innan dess en Caltex mack. Innan området blev en mack fanns här ett åkeri med en byggnad som en ladugård längs med Nygatan. Av det finns inga spår idag.

PRO-Gården som byggdes 1931
Här är samling framför PRO-Gården som byggdes 1931.

Det var koperationsföreningen som byggde huset och där var även post och bank. Det var hit som byvandringen hann innan kaffelusten blev för stor och man åkte vidare till Hembygdsgården för att fika. Meningen är att man skall fortsätta vid ett senare tillfälle.

(Text och foto Stefan Lundell)

Copyright © 2006–2024 Fågelfors Samhällsförening - All rights reserved - www.Fagelfors.se