Fågelfors Samhällsförening
Antal besökare sedan 060908
Totalt:
Denna månad:
Sevärdheter i Fågelforsbygden

Svindla Kvarn
Svindla kvarn - Kvarnen - 1
Kvarnen.

På vägen mellan Högsby och Fågelfors ligger den gamla restaurerade kvarnen Svindla. Den ligger på höger sida av vägen när man kommer från Högby, ca 500 meter innan avfarten mot Ryningsnäs-Oskarshamn. Miljön och omgivningen är väldigt vacker med hagar och Nötån som passerar innan den rinner ut i Emån.

Svindla kvarn - Gärdsgård vid kvarnen - 2
Gärdsgård vid kvarnen.

Runt kvarnen finns gammal hagmark med flera skyddsvärda arter, som skogsknipprot, darrgräs och svinrot. Markerna hålls öppna med hjälp av betande får. Det kan också vara intressant att berätta lite om djur och fåglar.

Svindla kvarn byggdes för ungefär 100 år sedan som arrendekvarn. Kvarnen ägdes av bonden på Lixhults gård men var utarrenderad till en mjölnare. Mjölnaren levde på vad bönderna i trakten betalade för att få mala här. Eftersom Svindla betjänade många gårdar byggdes den stor från början. Den hade tre hjul som var och ett drev en sten. Varje hjul och stenpar är egentligen en kvarn, så Svindla var tre kvarnar under ett tak.

Någon form av kvarn har funnits på platsen minst sedan 1490-talet. Stenar från en skvaltkvarn har påträffats längre upp i forsen.

Svindla kvarn är en hjulkvarn. Vattnet driver ett hjul och denna kraft överförs till kvarnstenarna. Säden matas ner i ett hål i den övre stenens mitt. Genom att den undre stenen ligger stilla mals säden sönder samtidigt som den förs ut mot kanten. För att samla upp mjölet är stenarna inbyggda i en rund träkista. I botten på den finns en öppning med en ränna som leder mjölet ner i säckarna.

Nötån dämdes upp för att det alltid skulle finnas vatten när någon behövde mala. Den kraftiga muren tvärs över åfåran är själva fördämningen. Från dammen leddes vattnet sedan ner i en ränna där det drev kvarnhjulen.

Svindla kvarn - Stenar i fördämningen till dammen - 3
Stenar i fördämningen till dammen.

När kvarnen byggdes låg det ett helt litet komplex av vattenberoende anläggningar vid Nötån. Det fanns ett garveri, ett spinneri med vadmalsstamp, ett färgeri, ett väveri och en smedja. Dessa anläggningar var i verksamhet runt sekelskiftet 1900, men spinneriet revs först 1937, det hade då länge stått tomt. Grunden är ännu synlig ute i ån.

Svindla kvarn - Bron över Nötån uppströms Svindla kvarn - 4
Bron över Nötån uppströms Svindla kvarn.

En stenvalvsbro går över ån ovanför platsen för spinneriet. Bron, som har två spann, är byggd med kallmur. Det innebär att man inte använt något bindemedel mellan stenarna. Valven hålls uppe av spänningen mellan stenarna och låses av en slutsten i mitten. Bron förföll efter att den nya landsvägen byggts men renoverades 1975.

Svindla kvarn - Kvarnstugan - 5
Kvarnstugan.

Den lilla kvarnstugan användes som mjölnarbostad. Den är förmodligen äldre än kvarnen och kan ha flyttats hit. Det är en enkelstuga med framkammare och separat kök - en typ av stuga som var vanlig under 1700- och 1800-talet.

Kvarnen stängdes 1924, men den siste mjölnaren Adolf Gustavsson, bodde kvar i stugan till 1945. Han drev kvarnen mellan 1910-1924.

Svindla kvarn - Kvarnstugan - 5
Kvarnstugan.

Källa: www.Svindlakvarn.se
foto: Stefan Lundell

Copyright © 2006–2024 Fågelfors Samhällsförening - All rights reserved - www.Fagelfors.se