Fågelfors Samhällsförening
Antal besökare sedan 060908
Totalt:
Denna månad:
Sevärdheter i Fågelforsbygden

Smålands vackraste väg?
Väg 636 mellan Högsby och Fågelfors längs med Emådalens kant har en vidundrande utsikt speciellt tidigt på våren innan löven slår ut.

Följ med på en resa längs Emådalen...

Emådalen - Väg 636 - 1
Väg 636 börjar vid Tippen i Högsby.

Emådalen - Virstad gård - 2
Vid Virstad gård finns en väldigt fin allé upp till gården.

Emådalen - Lyckelund - 3
Vid Lyckelund är det en härlig utsikt över Emån om man tittar åt Högsbyhållet.

Emådalen - Lyckelund - 4
Utsikt över Emådalen vid Lyckelund.

Emådalen - Kjelltorp - 5
Utsikt över Emådalen vid Kjelltorp med fågeldammar vid Emåns kant.

Emådalen - Högmoshult - 6
En riktig småländsk enebacke vid Högmoshult.

Emådalen - Drageryd vid Högmoshult - 7
Utsikt över Drageryd vid Högmoshult.

Emådalen - Högmoshult - 8
Utsikt över Emådalen vid Högmoshult.

Emådalen - ensam gran - 9
En ensam gran ibland alla ekar i ängarna längs Emån.

Emådalen - enebackar - 10
Det finns många fina enebackar längs med vägen.

Emådalen - Lixhult - 11
Utsikt över Lixhult i Emådalen.

Emådalen - Nötebro gammal stenbro - 12
Vid Nötebro finns en väldigt gammal stenbro över Nötån bevarad.

Emådalen - Svindla Kvarn - 13
Utsikt från bron över Nötån ner mot Svindla Kvarn.

Emådalen - Nötån - 14
Utsikt över Nötån upp mot Fågelfors vid Nötebro.

Strax intill vägen ca 500 m inpå vägen till Oskarshamn ligger en korsning till Blankan och efter 500 m in på denna väg ligger Blankans kraftstation

Emådalen - Blankan kraftstation - 15
Blankans kraftstation byggd 1917.

Emådalen - Blankan kraftstation - 16
Kraftstationen fotograderad från andra sidan Emån.

Emådalen - Blankan kraftstation - 17
Dammluckor vid Blankans Kraftstation.

Emådalen - Blankan kraftstation, Åfåran i Emån - 18
Åfåran i Emån som inte rinner in i kraftstationen.

Emådalen - Blankan kraftstation - 19
Emån nedanför kraftstationen.

Emådalen - ställverk - 20
Vid kraftstationen ligger stort ställverk.

Emådalen - mäktiga ekar - 21
Strax in till kraftstationen står några mäktiga ekar.

Emådalen - mäktiga ekar - 22
Ytterligare ekar med flera hundra år på nacken och tänk om de kunde tala och berätta om allt som passerat genom århundraden.

Emådalen - Ljusholms kvarn - 23
När man fortsätter väg 636 mot Fågelfors passerar man Ljusholms kvarn med den vackra dammen.

Emådalen - badsjön Övrasjön - 24
På väg mot fabriksområdet i Fågelfors passerar man badsjön Övrasjön.

Emådalen - slottsruin - 25
Strax innan korsningen mot Virserum ligger Fågelfors enda ”slottsruin”. Det var ett svinstall som brann ner 1976.

Emådalen - Fågelfors kyrka - 26
Infarten till Fågelfors samhälle passeras kyrkan.

Text och foto: Stefan Lundell

Copyright © 2006–2024 Fågelfors Samhällsförening - All rights reserved - www.Fagelfors.se